Bộ Sưu Tập: JOURNEY TO ANNAM

Thích (168 lượt)

Bộ sưu tập là chuyến hành trình tìm về thế kỷ 16 – 17, thời kỳ giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản bắt đầu phát triển. Hình ảnh từ bức tranh cuộn “Châu ấn thuyền Giao Chỉ độ hàng đồ quyển” được đưa lên thiết kế để miêu tả cuộc hải trình và quá trình người Nhật sinh sống tại đất An Nam. Bộ sưu tập thuộc dòng “Ready to wear” với chất liệu denim, phi, ren, kaki.

Thích (168 lượt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *